Wprowadzanie wniosków od uczniów zostało zakończone we wtorek, 30 września. Dalsze informacje będą publikowane w serwisie projektu (http://argos.um.warszawa.pl ).