Wprowadzanie wniosków zostało zakończone 30 września
Szczegółowe informacje na temat projektu i rekrutacji są dostępne na stronie (http://argos.um.warszawa.pl ).