Zespół Szkół nr 28
ulica: ul. gen. Józefa Zajączka  7
miasto: 01-518  Warszawa
Strona www:  http://zs28.waw.pl
Adres e-mail: zs28@zs28.waw.pl
Telefon: 228443634

Informacje na temat kursu:  Technik elektryk - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych - tryb zaoczny
zawod: Technik elektryk 
Kwalifikacja: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 
Tryb: zaocznyzajęcia prowadzone są w trybie zjazdowym, co do zasady w co drugi weekend
Termin zgłoszeń: 2014-08-25
Data rozpoczęcia: 2014-09-01
Data zakończenia: 2015-07-02
Opis kursu: Zajęcia odbywają się w salach i pracowniach specjalistych wyposażonych w nowoczesny sprzęt w budynku szkoły przy ul. gen. Zajączka 7.Kształcimy metodą modułową pozwalajacą na efektywne łączenie teorii z praktyką. Posiadamy sale wyposażone w stanowiska egzaminacyjne pozwalające na przeprowadzenie egzaminów na kwalifikację E.7 na miejscu.
W trakcie kursu słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętnosci właściwe dla efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów (BHP,PDG,JOZ,KPS,OMZ),a także efektów kształcenia wspólnych dla zawodów z obszaru elektryczno - elektronicznego PKZ.(E.a);PKZ(E.c)( 400 godzin);oraz efektów właściwych dla kwalifikacji E7 (450 godzin)- Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, pozwalających na przystapienie do egzaminu zewnętrznego.
Warunki uczestnictwa: Dostarcenie do placówki świadectwa ukończenia: gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, orzeczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do kształcenia w zawodzie, wniosku o przyjęcie na kurs i ankiety personalnej.
Nabywane uprawnienia: słuchacz zdobywa wiedzę i umiejetności zapisane w nowej podstawie programowej w efektach wspólnych dla wszystkich zawodów (BHP,PDG,JOZ,KPS,OMZ),a także efektów kształcenia wspólnych dla zawodów z obszaru elektryczno elektronicznego PKZ.(E.a);PKZ(E.c);
oraz kwalifikacja E7 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.pozwalających na przystapienie do egzaminu zewnętrznego.
Liczba miejsc: 0
Liczba wolnych miejsc: 0